TwitterFacebook
    Zonwerende folies Warmtewerende folies Energiebesparende folies

Privacy statement

Dorigo-Wierper verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hier graag duidelijk en transparant over informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Dorigo-Wierper.

1.1 Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten we daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

1.2 Van wie verwerkt Dorigo-Wierper persoonsgegevens?

Dorigo-Wierper verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Medewerkers & vrijwilligers van de bij Dorigo-Wierper aangesloten organisatieonderdelen 
  • Klanten van Dorigo-Wierper
  • Mensen die interesse tonen in een producten en diensten van Dorigo-Wierper
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

1.3 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle organisatieonderdelen van Dorigo-Wierper verwerken persoonsgegevens in de administratieve applicatie van Dorigo-Wierper en de daaraan gerelateerde applicaties zoals het klantsysteem. De organisatie(s) waarvan je lid bent of een relatie mee hebt, verwerken je persoonsgegevens.

1.4 Waarvoor verwerkt Dorigo-Wierper persoonsgegevens?

Als je voor ons werkt of met ons werkt hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als klant, zorg dragen voor je dienstverlening en je betalen voor geleverde diensten. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Wil je niet benaderd worden? Dan kun je dit aangeven door ons een e-mail te sturen op info@Dorigo-Wierper.nl. Natuurlijk kan je ons ook bellen, dan zorgen wij voor het uitschrijven.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom facturering, statistische analyses enzovoorts.

1.5 Verwerkt Dorigo-Wierper ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Dorigo-Wierper controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

1.6 Hoe gaat Dorigo-Wierper met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik.

1.7 Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Medewerkers die handelingen of taken voor je moeten verrichten en je daarvan op de hoogte moeten houden kunnen bij je persoonsgegevens. Daarnaast kunnen de administratie en de systeembeheerders bij je persoonsgegevens. Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken.

1.8 Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je overeenkomst worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals gebruikersaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor wet- en regelgeving noodzakelijk gegevens een bepaalde periode (7 jaar) te bewaren.

Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften. Bij de verwerking van persoonsgegevens is Dorigo-Wierper gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

1.9 Kan ik zien welke gegevens Dorigo-Wierper van mij verwerkt?

Ja, Dorigo-Wierper kan je volledig inzage geven in de gegevens welke ze voor je verwerkt.

1.10 Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Dorigo-Wierper kun je terecht bij Dorigo-Wierper. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met Dorigo-Wierper via info@Dorigo-Wierper.nl.

1.11 OPT-OUT

Alle ongevraagde informatie die we je toesturen kan je van aangeven dat je deze informatie niet meer wil ontvangen.

1.12 Wijzigingen privacybeleid

Dorigo-Wierper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van de diensten van Dorigo-Wierper te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen.